Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 Principala procedură notarială este reprezentată de autentificarea înscrisurilor.
    Actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem vor fi redactate numai de notarul public. Astfel de înscrisuri trebuie încheiate obligatoriu de către notarul public sub sancţiunea nulităţii absolute, adică a lipsirii actului de efectele contrare normelor juridice încălcate.
    Înscrisurile pentru care legea prevede forma autentică vor fi redactate numai de notarul public, de avocatul părţilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregătire juridică superioară vor putea redacta înscrisurile în care figurează ca parte ele, soţii, ascendenţii sau descendenţii lor.
    Astfel de înscrisuri trebuie încheiate obligatoriu de către notarul public sub sancţiunea nulităţii absolute, adică a lipsirii actului de efectele contrare normelor juridice încălcate.
    Actele pentru care legea prevede forma autentică, cele mai frecvente în viaţa de zi cu zi sunt urmatoarele:

 • actele prin care se înstrăinează dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri şi construcţii): contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donaţie, contracte de întreţinere, contracte de constituire de uzufruct sau servitute, pactele de opţiune, actele de dare în plată, etc.
  actele de comasare/alipire (actele prin care mai multe terenuri învecinate, cu sau fără construcţii sau apartamente sunt alipite) sau de dezlipire/dezmembrare (actele prin care un teren, cu sau fără construcţii sau o construcţie sunt dezmembrate în mai multe loturi independente)
 • contractele de ipotecă asupra bunurilor imobile, încheiate cu băncile sau între persoane fizice sau juridice
 • convenţiile matrimoniale (actele prin care viitorii soţi sau cei deja căsătoriţi îşi aleg regimul matrimonial)
 • actele de lichidare a regimului matrimonial (actele prin care soţii îşi lichidează regimul matrimonial ca urmare a schimbării regimului matrimonial sau a încetării căsătoriei)
 • declaraţiile de renunţare la succesiune
 • testamentul autentic
 • actul constitutiv şi statutul unei fundaţii
 • acordurile părinţilor cu privire la plecarea copiilor minori în străinătate


    Pe lângă aceste acte uzuale, ori de câte ori o dispoziţie legală prevede că actul trebuie să fie încheiat în "formă notarială", "formă autentică", "formă autentică notarială" sau să fie "autentic" ori "autentificat", atunci trebuie în mod obligatoriu să vă adresaţi notarului public în vederea încheierii actului respectiv.
    În această categorie intră o serie întreagă de declaraţii pe proprie răspundere şi acorduri, solicitate cel mai frecvent de către organele administraţiei publice locale şi centrale sau de către furnizorii de utilităţi pentru soluţionarea diferitelor cereri ale cetăţenilor, în funcţie de obiectul lor de activitate, precum şi procurile date în acest scop:

 • declaraţii privind lipsa veniturilor, necesare pentru obţinerea bursei sociale pentru elevi şi studenţi, a ajutorului social, a locuinţelor sociale, etc.
 • declaraţii privind lipsa întabulării sau a transcrierii imobilelor, necesare pentru prima înscriere în cartea funciară
 • declaraţii privind lipsa litigiilor cu privile la un imobil, necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire şi pentru încheierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi
 • acorduri privind construirea la limita de proprietate, necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de construire


    În aceste cazuri este util ca partea să-i prezinte notarului public modelul actului care a fost pus la dispoziţie de către instituţia respectivă.
    Înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii. Reprezintă constatări personale ale notarului public cele făcute prin propriile simţuri:

 • faptul prezentării părţilor şi tuturor persoanelor participante la procedura de autentificare, precum şi identificarea acestora
 • locul şi data încheierii actului
 • exteriorizarea consimţământului

    Declaraţiile părţilor cuprinse în înscrisul autentic notarial fac dovada, până la proba contrară, atât între părţi, cât şi faţă de oricare alte persoane.

© 2016-2020 Societate Profesională Notarială VERITAS Arad - Designed by Creando Publicitate AradCookies Policy - Politica de confidentialitate