Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare.


Notarul public îndeplineşte următoarele acte şi proceduri notariale:
a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
p) procedura divorţului, în condiţiile legii;
q) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
r) orice alte operaţiuni prevazute de lege.

© 2016-2020 Societate Profesională Notarială VERITAS Arad - Designed by Creando Publicitate AradCookies Policy - Politica de confidentialitate